שותפים לעשיה

להצלחת תוכנית אקדמיה שותפים מספר גורמים.

קרן רש"י והקרן להתחדשות בחינוך בשיתוף עם הרשויות המקומיות לוקחות חלק במימון התוכנית.
פר"ח וקרן אייסף לוקחים חלק במערך החניכה של התוכנית.

צוות המנחים של מכון אדלר לוקח חלק בהפעלת  "בית ספר להורים" בכל בית ספר שבו פועלת התוכנית.

 

בניית אתרים